Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Sửa chữa hư hỏng mặt đường, sạt trượt mái ta luy, rãnh dọc Dự án mở rộng QL1 đoạn qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa
Thứ sáu, ngày 06/01/2017Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường, sạt trượt mái ta luy, rãnh dọc… sau đợt mưa lũ năm 2016, Dự án mở rộng QL1 đoạn qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.    

Ảnh minh họa

Sau khi xem xét văn bản của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Để khắc phục ngay tình trạng hư hỏng mặt đường, sạt trượt mái ta luy, rãnh thoát nước… sau các đợt mưu lũ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường, sạt trượt mái ta luy, rãnh dọc… sau đợt mưa lũ năm 2016, Dự án mở rộng QL1 đoạn qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể các vị trí bị hư hỏng mặt đường, lập kế hoạch sửa chữa cụ thể đáp ứng tiến độ yêu cầu và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ GTVT. 

Đồng thời chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu kịp thời sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trường hợp, đến ngày 31/12/2016 các Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA chỉ định một đơn vị khác có năng lực, kinh nghiệm tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí bảo hành và các kinh phí khác giữ lại của Nhà thầu. 

Đối với các Nhà thầu tham gia dự án có hư hỏng mặt đường nhưng không tiến hành sửa chữa kịp thời, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA  thống kê cụ thể danh sách các Nhà thầu, báo cáo Bộ (qua Cục QLXD & CLCTGT) để xem xét, đánh giá xếp hạng năng lực Nhà thầu vào các năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA thường xuyên theo dõi tình trạng hư hỏng mặt đường, để chỉ đạo các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu khắc phục kịp thời trong suốt quá trình bảo hành công trình, đảm bảo an toàn, thuận lợi trong khai thác.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA rà soát, thống kê các vị trí hư hỏng mặt đường, sạt trượt mái ta luy, hư hỏng cống, rãnh thoát nước, xói lở mố, trụ cầu… do bão lũ. Chỉ đạo Tư vấn thiết kế khảo sát, xác định nguyên nhân hư hỏng, nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 7/1/2017.  

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan