Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Sớm đầu tư tuyến tránh Long Xuyên qua địa phận TP.Cần Thơ
Thứ ba, ngày 08/09/2020Bộ GTVT đã dự kiến đưa dự án đầu tư tuyến tránh TP.Long Xuyên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT đã giao Tổng công ty Cửu Long lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh TP.Long Xuyên đoạn Thốt Nốt - Lộ Tẻ (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.Cần Thơ về việc triển khai GPMB và thi công dự án đường tránh Long Xuyên để người dân trong vùng dự án ổn định sản xuất và đời sống.

Theo Bộ GTVT, thực hiện Chỉ thị 20 ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT đã giao Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh TP.Long Xuyên đoạn Thốt Nốt - Lộ Tẻ và đã dự kiến đưa dự án vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách để đầu tư trong giai đoạn này cho phù hợp với nguồn lực, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan