Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Sớm bố trí vốn hoàn trả dự án cải tạo QL4A qua Lạng Sơn
Thứ hai, ngày 07/09/2020Bộ GTVT đã nhiều lần báo cáo cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để bố trí vốn cho dự án QL4A nhưng chưa được chấp thuận.

Một đoạn tuyến QL4A qua Lạng Sơn đang khai thác

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn về việc bố trí vốn để thanh toán chi phí nợ đọng dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình Km8-Km29 và Km40-Km66 trên QL.4A (tỉnh Lạng Sơn).

Theo Bộ GTVT, dự án cải tạo nền, mặt đường QL4A đoạn Km8-Km29 và Km40- Km66 được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định 505 ngày 24/2/2014.

Dự án có quy mô đường cấp IV miền núi, tổng mức đầu tư 489 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công tháng 3/2015, đến năm 2017 đã bố trí cho công trình là 166,5 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, Bộ GTVT đã dự kiến nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thành và trả nợ cho dự án. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Bộ GTVT hạn chế, chỉ đủ cân đối trả nợ đọng xây dựng cơ bản, một phần vốn đối ứng các dự án ODA đang triển khai dở dang,... chưa bố trí được nguồn vốn để trả nợ vốn cho dự án.

Bộ GTVT đã nhiều lần có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách nhà nước để bố trí cho dự án nhưng chưa được chấp thuận.

“Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát để bố trí vốn để trả nợ cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền ban hành”, Bộ GTVT nêu rõ.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan