Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Rà soát, lập báo cáo hoàn thành công trình Mỹ Lợi theo quy định
Thứ tư, ngày 29/07/2015Ngày 29/7/2015, Cục QLXD&CLCTGT đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 và Công ty Cổ phần đầu tư cầu Mỹ Lợi chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng cầu Mỹ Lợi.

Cầu Mỹ Lợi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian hơn một giờ đồng hồ từ Mỹ Tho lên TP Hồ Chí Minh so với đi phà như hiện nay

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km 34+826, QL50) trên địa bàn tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT đang trong giai đoạn gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu công trình, Cục QLXD&CLCTGT đề nghị Ban QLDA 7 và Công ty cổ phần đầu tư cầu Mỹ Lợi kiểm tra, rà soát, lập báo cáo hoàn thành công trình theo các quy định.

Cụ thể, các đơn vị chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình gồm: Hồ sơ năng lực của đơn vị lập dự án, hồ sơ lập và phê duyệt dự án đầu tư (thuyết minh dự án đầu tư, thuyết minh TKCS, bản vẽ TKCS, văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo thẩm định dự án, Quyết định duyệt dự án, các văn bản chấp thuận/thỏa thuận của các cơ quan có liên quan), tài liệu hợp đồng BOT...

Hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Các hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát và thiết kế, các Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, hồ sơ nhiệm vụ/phương án/báo cáo khảo sát, hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát, báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt thiết kế...

Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng: Hồ sơ năng lực các đơn vị (gồm nhà thầu chính/phụ, TVGS, Ban QLDA, nhà thầu thí nghiệm và kiểm định nếu có), hồ sơ kiểm soát chất lượng công trình (kiểm soát chất lượng vật liệu/thiết bị, quy trình kiểm tra và giám sát thi công, các biện pháp đảm bảo ATGT/ATLĐ/VSMT), hồ sơ thi công, bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng...

Kiểm tra lại chất lượng những hạng mục công trình đã thi công hoàn thành, chỉ đạo nhà thầu có biện pháp khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại (nếu có). Cục QLXD&CLCTGT yêu cầu Ban QLDA 7 và Công ty cổ phần đầu tư cầu Mỹ Lợi căn cứ vào những nội dung trên để khẩn trương thực hiện.

T.M


 

Tin liên quan