Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Rà soát kinh phí Tiểu dự án GPMB Dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1
Thứ năm, ngày 05/01/2017Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc về kết quả rà soát kinh phí Tiểu dự án GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1, giai đoạn II.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc về kết quả rà soát kinh phí Tiểu dự án GPMB một số hạng mục dự án như báo cáo của Cục QLXD và CL CTGT.

Cụ thể như sau: Đối với các hạng mục đủ điều kiện triển khai chi trả đền bù, hỗ trợ GPMB, các chi phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, bao gồm cả hoàn trả đường vào dự án của ông Ngô Văn Quý, huyện Yên Khánh theo đề xuất của TEDI tại Văn bản số 4251/TEDI-ĐB&SB ngày 16/12/2016.

Kinh phí của các công trình đền bù có quy mô tương đương so với hiện trạng, gồm: 3 công trình di chuyển đường điện do Sở GTVT Ninh Bình thực hiện và 4 công trình công cộng do các huyện thực hiện (Công trình di chuyển hệ thống nước sạch xã Ninh An, huyện Hoa Lư; Công trình di chuyển, lắp đặt tín hiệu đường sắt phục vụ GPMB thi công cầu Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô; Công trình hoàn trả trạm bơm tiêu và công trình lăn kênh xã Mai Sơn, huyện Yên Mô; Công trình lắp đặt ống cấp nước và hạ ngầm cáp tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh).

Các hạng mục cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, về việc xây dựng 6 khu tái định cư cho 4 huyện Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình: Theo báo cáo của Sở GTVT Ninh Bình, nguồn vốn của Dự án giai đoạn I chuyển sang giai đoạn II là 200 tỷ đồng theo Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2016 của Bộ GTVT. Chủ đầu tư đề nghị việc sử dụng phần vốn này không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản số 77/VPCP-KTN ngày 06/01/2016 của Văn phòng Chính phủ mà được sử dụng để thực hiện công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư như các dự án khác trên địa bàn đã thực hiện và đề nghị Bộ GTVT cho phép giải ngân phần kinh phí chênh lệch (số tiền xây dựng các khu tái định cư và và số tiền thu được từ các hộ dân vào khu tái định cư).

Theo quy định, UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án theo quy định tại Điều 85 Luật đất đai số 45/2013/QH ngày 29/11/2013; Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 3 Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất với Điều 11 và Điều 13 của Quy chế mẫu kèm theo; Điều 7 Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 8/4/2013 của Bộ GTVT quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành giao thông vận tải và các văn bản quy định hiện hành. Trường hợp tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn không thể cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép áp dụng cơ chế riêng cho dự án để xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB theo nhu cầu của dự án.

Với các công trình xây dựng tăng quy mô so với nhu cầu cần thiết của dự án gồm: xây dựng trường mầm non Ninh An mới, xã Ninh An, huyện Hoa Lư và các công trình trên địa phận huyện Yên Khánh (sân vận động trung tâm xã Khánh Hòa; nhà văn hóa xóm Rậm, xã Khánh Hòa; nghĩa trang Đồng Bụt và Nghĩa trang Đồng Tráng, xã Khánh Hòa): Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Thông báo số 688/TB-BGTVT ngày 28/11/2016, Sở GTVT Ninh Bình báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB tính toán hoàn trả theo quy mô hiện trạng. Phần chênh lệch kinh phí theo các quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Ninh Bình so với quy mô hiện trạng, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư (bao gồm cả việc đề nghị thu hồi vĩnh viễn đối với phạm vi GPMB công trường, đường công vụ phục vụ thi công cầu; giai đoạn mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa sẽ không phải đền bù phạm vi đã thu hồi ở giai đoạn này).

Với các công trình xây dựng theo quy hoạch của địa phương, gồm: Đường vào khu tái định cư và sân vận động xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh; công trình cải tạo, nâng cấp kênh nội đồng huyện Yên Khánh và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh xóm Rậm, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh: Sở GTVT Ninh Bình báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình sử dụng nguồn vốn của Tỉnh hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ vốn đầu tư.

Bộ yêu cầu Sở GTVT Ninh Bình tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ khối lượng và kinh phí các hạng mục GPMB mới dự kiến và chưa thực hiện xong (nút giao Mai Sơn) để chuẩn xác, tổng hợp kinh phí và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. 

Để tháo gỡ khó khăn cho địa phương và đẩy nhanh công tác GPMB, Bộ GTVT đồng ý để Sở GTVT Ninh Bình giải ngân kinh phí Tiểu dự án GPMB của dự án trên nguyên tắc các hạng mục đền bù, hỗ trợ GPMB theo quy mô hiện trạng và với nhu cầu cần thiết của dự án; đảm bảo không vượt kinh phí GPMB của Tiểu Dự án GPMB thuộc Dự án tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với QL1, giai đoạn 2 đã được phê duyệt. Kinh phí chi trả cho từng công trình theo hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, tuân thủ quy định hiện hành. Sở GTVT Ninh Bình và các địa phương có tuyến đi qua chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

     Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan