Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trung tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT
Thứ sáu, ngày 26/02/2021Ngày 26/02/2021, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT ký các Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trúng tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Tin liên quan