Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông tin tiêu chuẩn số: TCVN 8791:2011
Số/ Ký hiệu TCVN 8791:2011
Tên tiêu chuẩn Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
Nhóm tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ATGT
Ngày ban hành 09/11/2011
Tệp đính kèm