Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 qua Bình Thuận
Báo giao thông

20:55:00 13/12/2016

TCQM - Cục QLXD & CL CTGT vừa có công văn kiến nghị Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện công tác sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận.