Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đột phá trong việc quản lý giá thành xây dựng

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ giá thành, tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư...

Đã rà soát được 47 dự án với kinh phí tiết giảm ước tính gần 40 tỷ đồng

Tính đến tháng 3/2015, Cục QLXD&CLCTGT đã rà soát được 47 dự án, thực hiện các giải pháp tiết giảm kinh phí đầu tư với kinh phí tiết giảm ước tính khoảng 39.492 tỷ đồng.

Danh sách định mức xây dựng công trình giao thông các dự án QL.20, cầu Cổ Chiên, Năm Căn

Ngày 21/5/ 2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định giao kế hoạch xây dựng định mức CTGT đối với các dự án QL.20, cầu Cổ Chiên, Năm Căn.