Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ tái định cư đoạn Cam Lộ-La Sơn
Thứ ba, ngày 29/05/2018Đoạn Cam Lộ- La Sơn là dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. UBND các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế được đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, phần mặt đường rộng 14m. Trong đó, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 hai làn xe rộng 8m. Việc đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn (cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan đang được đầu tư xây dựng) sẽ nối thông nhánh Đông đường Hồ Chí Minh qua khu vực miền Trung, từng bước hoàn thành toàn tuyến theo các Nghị quyết số 38/2004/QH11 và số 66/2013/QH13 của Quốc hội, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cả nước.

Đoạn Cam Lộ - La Sơn là dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển KT-XH của hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế nói riêng và khu vực nói chung; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, biên giới quốc gia.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan