Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Phân cấp 14 địa phương làm 8 dự án đường bộ cao tốc
Thứ sáu, ngày 29/07/2022Bộ GTVT và 14 địa phương được phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban

Cùng với việc phân giao thẩm quyền thực hiện tại các dự án/dự án thành phần, 1uyết định phân cấp của Chính phủ cũng quy định trách nhiệm thực hiện cụ thể của các Bộ: GTVT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh được phân cấp - Ảnh minh họa

hành Quyết định số 17/2022 phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.
Theo đó, quyết định phân cấp được xây dựng theo nguyên tắc phân cấp triệt để cho UBND các tỉnh có đề xuất đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ GTVT.

Với nguyên tắc đó, Chính phủ đã quyết định giao Bộ GTVT là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và dự án thành phần 2 thuộc dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Về phía địa phương, tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 1. UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 3.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 1; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 3.

Tại dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, UBND tỉnh An Giang là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 1. Tương tự, dự án thành phần 2 được giao cho UBND TP Cần Thơ; Dự án thành phần 3 được phân cấp cho UBND tỉnh Hậu Giang. UBND tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thực hiện dự án thành phần 4.

Với dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 1; UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án thành phần 2.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định phân cấp cho UBND tỉnh Tuyên Quang là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua Tuyên Quang; UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đoạn qua tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh Hòa Bình được giao là là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đối với dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, UBND tỉnh Nam Định được giao là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan