Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Những địa phương nào đang chậm GPMB cao tốc Bắc - Nam?
Thứ năm, ngày 19/11/2020Đến cuối tháng 10/2020, khối lượng giải phóng mặt bằng của 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt 91,6%...

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, khối lượng giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đạt 91,6%. Riêng trong tháng 10/2020, khối lượng mặt bằng hoàn thành thêm khoảng 0,5%.

Thống kê của Cục QLXD&CLCTGT cho thấy, các địa phương hoàn thành GPMB đạt dưới 90% gồm: Khánh Hòa (73%), Hà Tĩnh (82,3%), Đồng Nai (85,7%), Nghệ An (87%), Ninh Bình (89,8%). Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đồng Nai, khối lượng hoàn thành GPMB đến thời điểm cập nhật (ngày 20/10/2020) không có thay đổi so với thời điểm ngày 23/9/2020.

Các địa phương hoàn thành GPMB đạt trên 95% gồm: Bình Thuận (97%), Ninh Thuận (97,1%), Thừa Thiên Huế (97,8%), Tiền Giang (98,6%), Nam Định (99,2%), Quảng Trị (100%), Vĩnh Long (100%).

Cũng theo đánh giá của Cục QLXD&CLCTGT, công tác xây dựng khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật của các dự án cao tốc Bắc - Nam đang chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác GPMB.

Cụ thể, trong tổng số 108 khu tái định cư cần xây dựng, ngoài 3 khu tái định cư có sẵn, các địa phương đã xây dựng xong 51 khu, đang triển khai thi công 51 khu, đang lựa chọn nhà thầu 1 khu, khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế 2 khu.

Đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, theo Cục QLXD&CLCTGT, các địa phương đã triển khai thi công di dời 116/1.023 vị trí đường điện (đạt 11,3%), gồm: 10/140 vị trí điện cao thế, 50/285 vị trí điện trung thế, 56/598 vị trí điện hạ thế), 5.686/32.595m đường ống nước các loại (đạt 17,4%) và 15.929/97.767m đường cáp viễn thông (đạt 16,3%), đường ống xăng dầu 0/541m.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan