Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Những địa phương nào đang chậm GPMB cao tốc Bắc - Nam?
Thứ năm, ngày 19/11/2020Đến cuối tháng 10/2020, khối lượng giải phóng mặt bằng của 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt 91,6%...

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, khối lượng giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đạt 91,6%. Riêng trong tháng 10/2020, khối lượng mặt bằng hoàn thành thêm khoảng 0,5%.

Thống kê của Cục QLXD&CLCTGT cho thấy, các địa phương hoàn thành GPMB đạt dưới 90% gồm: Khánh Hòa (73%), Hà Tĩnh (82,3%), Đồng Nai (85,7%), Nghệ An (87%), Ninh Bình (89,8%). Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đồng Nai, khối lượng hoàn thành GPMB đến thời điểm cập nhật (ngày 20/10/2020) không có thay đổi so với thời điểm ngày 23/9/2020.

Các địa phương hoàn thành GPMB đạt trên 95% gồm: Bình Thuận (97%), Ninh Thuận (97,1%), Thừa Thiên Huế (97,8%), Tiền Giang (98,6%), Nam Định (99,2%), Quảng Trị (100%), Vĩnh Long (100%).

Cũng theo đánh giá của Cục QLXD&CLCTGT, công tác xây dựng khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật của các dự án cao tốc Bắc - Nam đang chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác GPMB.

Cụ thể, trong tổng số 108 khu tái định cư cần xây dựng, ngoài 3 khu tái định cư có sẵn, các địa phương đã xây dựng xong 51 khu, đang triển khai thi công 51 khu, đang lựa chọn nhà thầu 1 khu, khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế 2 khu.

Đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, theo Cục QLXD&CLCTGT, các địa phương đã triển khai thi công di dời 116/1.023 vị trí đường điện (đạt 11,3%), gồm: 10/140 vị trí điện cao thế, 50/285 vị trí điện trung thế, 56/598 vị trí điện hạ thế), 5.686/32.595m đường ống nước các loại (đạt 17,4%) và 15.929/97.767m đường cáp viễn thông (đạt 16,3%), đường ống xăng dầu 0/541m.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan