Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nhiều dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải chậm
Thứ hai, ngày 12/12/2016Tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh có 4 dự án nạo vét luồng hàng hải đang triển khai đều không đạt tiến độ.

 

Các dự án xã hội nạo vét, duy tu luồng hàng hải đều đang chậm tiến độ

Theo Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh, tại cảng biển trong khu vực có 4 dự án nạo vét luồng hàng hải thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, các dự án này đều chậm và không đạt tiến độ theo kế hoạch.

Đầu tiên phải kể đến là dự án xã hội hóa nạo vét, thiết lập khu neo chuyển tải, tránh trú bão, chờ đợi vào các cảng biển trên sông Soài Rạp theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước. Kế hoạch đến ngày 31/8/2016, khối lượng tạm tính phải đạt trên 5,9 triệu m3. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán ngày 18/8/2016 chỉ đạt trên 2,5 triệu m3, đạt 43% so với khối lượng được duyệt. Độ sâu đạt –6,5 đến –10,5m. Có thời điểm nhà đầu tư phải tạm dừng thi công từ cuối tháng 8/2016 để xây dựng lại phương án thi công, kiểm soát phương tiện thi công và lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho từng phương tiện vận chuyển. Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, dự án này được công bố thực hiện từ tháng 7 năm ngoái.

Kế đó là dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải sông Đồng Nai, đoạn Mũi Đèn Đỏ đến rạch Ông Nhiêu theo hình thức tận thu bù chi phí hiện đang thi công khu vực luồng chưa đạt độ sâu thiết kế, khối lượng nạo vét đến thời điểm cuối tháng 10/2016 chỉ đạt gần 17.000 m3 (đạt 5,4% kế hoạch).

Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia đến ngã ba sông Thị Vải về phía hạ lưu cũng mới chỉ thi công được trên 400m3. Dự án nạo vét, duy tu và nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng  Tắc Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia, đến thời điểm cuối tháng 10, nhà đầu tư vẫn đang huy động phương tiện thi công.

Hiện, trong số 42 dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng hàng hải được chấp thuận, 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục, 15 dự án đã thi công với khối lượng nạo vét ước tính khoảng hơn 7,2 triệu m3. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2015, Cục Hàng hải VN đã tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải. 10 dự án đã bị chấm dứt.

Theo đánh giá, trình tự thủ tục lập, phê duyệt dự án, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, quy định về tư vấn giám sát còn đơn giản và chưa phù hợp với đặc thù các dự án xã hội hóa lĩnh vực hàng hải. Sự phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa tốt. Tất cả các dự án xã hội hóa đều chậm, một phần do năng lực thi công nhưng phần lớn do nguồn tiêu thụ sản phẩm nạo vét không ổn định. Nhiều nhà đầu tư lợi dụng chủ trương xã hội hóa để trục lợi...

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan