Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Nghiên cứu nâng vận tốc khai thác cao tốc Bắc - Nam lên 90 km/h
Thứ hai, ngày 24/04/2023Bộ GTVT đề nghị rà soát tổ chức giao thông đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe thuộc cao tốc Bắc - Nam với vận tốc khai thác 90 km/h.

Bộ GTVT yêu cầu rà soát, nghiên cứu phương án điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật (nếu cần) để khai thác các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ 4 làn xe thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có thể khai thác với vận tốc 90 km/h. Ảnh minh họa: Tạ Hải
Trước đó, ngày 22/6/2022, Tổng cục Đường bộ VN (nay

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) để có thể khai thác với vận tốc 90km/h theo TCCS42:2022/TCĐBVN.
Trước đó, ngày 22/6/2022, Tổng cục Đường bộ VN (nay là Cục Đường bộ VN) đã ban hành Quyết định số 2648 về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng (TCCS 42:2022/TCĐBVN).

Tìm hiểu của PV, trong 23 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 - 2025 đã và đang triển khai, chỉ có duy nhất dự án cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư với quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 25m, bề rộng mặt đường 23,5m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Các dự án thành phần còn lại được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tiêu chuẩn quy định: Trong thời gian phân kỳ có thể chấp nhận cho hạn chế tốc độ khai thác (tốc độ lưu hành cho phép) thấp hơn tốc độ của đường cao tốc trong tương lai (khi đã được xây dựng hoàn chỉnh) và có thể đề xuất việc hạn chế tải trọng xe nặng.

Việc lựa chọn tốc độ khai thác sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định trong phương án tổ chức giao thông. Tốc độ khai thác cho phép (tốc độ lưu hành cho phép) phụ thuộc vào tình trạng thực tế của đường, điều kiện thời tiết, tình trạng giao thông... Trong mọi trường hợp, tốc độ khai thác tối đa không nên quá 90km/h).

Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong thiết kế, tổ chức giao thông đối với đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, các Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra ATGT nghiên cứu, rà soát các yêu cầu thiết kế, tình trạng thực tế của tuyến đường, điều kiện thời tiết, các giải pháp ATGT.

Mục tiêu để đưa ra đánh giá đảm bảo phù hợp với tốc độ khai thác hoặc có điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật nếu cần như: làn tăng, giảm tốc; khoảng cách an toàn, hệ thống ATGT để có thể đưa các công trình, dự án đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư nêu trên vào khai thác với tốc độ 90km/h.

Trên cơ sở kết quả rà soát của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra ATGT, các đơn vị theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền thực hiện bổ sung, điều chỉnh thiết kế các hạng mục công trình thuộc dự án (nếu cần), bảo đảm khi đưa dự án đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) vào khai thác với tốc độ khai thác 90km/h được an toàn, đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

“Khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông, trong đó kiến nghị về tốc độ khai thác với các dự án, đặc biệt là dự án đã đưa vào khai thác hoặc các dự án chuẩn bị nghiệm thu đưa vào khai thác đợt 30/4/2023 như: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, các đơn vị tư vấn lập phương án tổ chức giao thông, tư vấn thẩm tra ATGT, chủ đầu tư cần phân tích, đánh giá cụ thể tính khả thi của các biện pháp an toàn đồng bộ với vận tốc khai thác, có kiến nghị cụ thể về vận tốc khai thác trên tuyến, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”, Bộ GTVT yêu cầu.

Tin liên quan