Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nghiên cứu đầu tư QL3 đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn bằng vốn đầu tư công
Thứ tư, ngày 19/02/2020Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đầu tư xây dựng tuyến QL3 Chợ Mới - Bắc Kạn.

Tuyến BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2017. Hiện nay, Bộ GTVT đang nghiên cứu triển khai tiếp đoạn Chợ Mới - TP.Bắc Kạn dài khoảng 31km trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

Bộ GTVT cho biết, tuyến QL3 đoạn Chợ Mới - TP. Bắc Kạn dài khoảng 31km. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu các phương án đầu tư tuyến đường này.

Theo Bộ GTVT, từ kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu đầu tư tuyến đường theo quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư 2.243 tỷ đồng sẽ không khả thi về mặt tài chính. Trường hợp ghép các đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Chợ Mới và Chợ Mới - Bắc Kạn thành một dự án đầu tư theo hình thức BOT sẽ không phù hợp với Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Bộ GTVT đã có Quyết định 1919 ngày 11/10/2019 giao Ban QLDA 2 tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu đưa đoạn tuyến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi cân đối được nguồn”, Bộ GTVT nêu rõ.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan