Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc trong công nghệ thi công cầu đúc hẫng”
Thứ sáu, ngày 15/05/2015Thiết bị quan trọng nhất trong công nghệ đúc hẫng là xe đúc, nó quyết định chất lượng và năng suất thi công. Nhiều đơn vị trong nước đã thiết kế, chế tạo thành công phần kết cấu thép xe đúc đáp ứng yêu cầu thực tiễn; riêng hệ thống thủy lực vận hành xe đúc, hầu hết vẫn phải nhập ngoại.
 
Theo quan điểm phát huy nội lực, cùng với những tiềm năng sẵn có trong nước kết hợp với những yếu tố thuận lợi trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về kỹ thuật tiên tiến, về khả năng nhập khẩu vật tư phụ tùng… chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ thống truyền động thủy lực dẫn động xe đúc hẫng thay thế nhập ngoại, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thực tế sản xuất hiện nay trong ngành giao thông, xây dựng… đáp ứng mục tiêu tiến độ, chất lượng, giảm chi phí sản xuất.

Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó  Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thuỷ lực dẫn động xe đúc trong công nghệ thi công cầu đúc hẫng”, mã số: DT144025 do PGS. TS. Nguyễn Xuân Khang làm chủ nhiệm với mục tiêu:

-       Nghiên cứu lựa chọn hệ thống thiết bị vận hành xe đúc đồng bộ giúp cho các cơ sở sản xuất có thể lựa chọn hệ thống thiết bị vận hành với các thiết bị có tính năng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực tế.

-       Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo trong nước hệ thống thiết bị vận hành xe đúc phù hợp với trình độ công nghệ chế tạo trong nước, với qui trình thi công cầu theo công nghệ đúc hẫng, thay thế nhập ngoại.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại cuộc họp nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức ngày 12/2/2015, sau khi chỉnh sửa bổ sung, Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nội dung đề tài.
 
Ngày 19/6/2015, tại Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thuỷ lực dẫn động xe đúc trong công nghệ cầu thi công đúc hẫng”.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng KHCN cấp Bộ đánh giá nghiệm thu Đề tài theo Quyết định số 2030/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải do PGS.TS. Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ KHCN, Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện với các nội dung chính:
1- Tổng quan về thiết bị xe đúc trong thi công cầu theo công nghệ đúc hẫng.
2 - Nghiên cứu lựa chọn hệ thống truyền động thủy lực dẫn động xe đúc.
3- Nghiên cứu thiết kế hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc.
4- Nghiên cứu động lực học hệ thống thủy lực dẫn động  xe đúc.
5- Một số giải pháp KHCN chế tạo hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc.
6- Nghiên cứu năng lực chế tạo hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc.
7- Thử nghiệm hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc.
8- Hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Cùng với báo cáo tổng kết KHCN của đề tài là Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc hẫng; Hướng dẫn sử dụng hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc hẫng; Các bài báo khoa học đã được đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải 5/2015 và Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học công nghệ và môi trường năm 2014, Viện Khoa học và công nghệ GTVT.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài là ý kiến của các chuyên gia trong Hội đồng.
Theo các chuyên gia, đây là đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn lớn, sản phẩm của đề tài thể hiện năng lực thiết kế chế tạo các thiết bị trong nước.
Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành đề cương được duyệt. Đồng thời, yêu cầu Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện thủ tục nghiệm thu trình Bộ theo quy định.

Theo Viện Khoa học và công nghệ GTVT

Tin liên quan