Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Nghị quyết Đại hội các cấp và chương trình hành động của Đảng bộ Cục QLXD
Thứ sáu, ngày 02/07/2021Cục QLXD & CL CTGT đã ban hành các chương trình hành động của Đảng bộ Cục QLXD đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy khối, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT và Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Cục vào cuộc sống.

xem chi tiết tại đây

1.  Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình hành động của Cục

2. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy khối và Chương trình hành động của Cục

3. Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT và Chương trình hành động của Cục

4. Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Cục và Chương trình hành động của Cục

 

Tin liên quan