Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Mở hệ thống hộ lan tôn sóng phục vụ tổ chức thi công - Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thứ sáu, ngày 06/01/2017Bộ GTVT yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế tại hiện trường để mở hệ thống hộ lan tôn sóng phục vụ tổ chức thi công - Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành phố Hà Nội.    
  

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng Cục ĐBVN căn cứ điều kiện thực tế tại hiện trường, công tác đảm bảo giao thông của nhà đầu tư trong thời gian qua, tiến độ dự án để điều chỉnh giấy phép thi công, thời gian mở hệ thống hộ lan tôn sóng phục vụ vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công cho phù hợp.

Đồng thời Bộ yêu cầu Tổng Cục ĐBVN, Ban QLDA Thăng Long tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo giao thông trên tuyến. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra mất an toàn giao thông, ùn, tắc, Tổng cục ĐBVN chủ động yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Nhà đầu tư, đặc biệt là đơn vị Tư vấn giám sát chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng Cục ĐBVN về công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT, kiên quyết đình chỉ thi công cá đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác này và chi cho tiến hành thi công nếu đã khắc phục triệt để.

 Phòng công trình đường bộ 1

Tin liên quan