Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Liên tục đốc thúc, GPMB cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Quảng Ngãi thế nào?
Thứ sáu, ngày 10/06/2022Quyết liệt triển khai thực hiện nhưng công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn gặp khó khăn, vướng mắc.

Quảng Ngãi cam kết sẽ bố trí đủ mỏ vật liệu san lấp, mỏ vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu thi công cao tốc

Ngày 9/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo loạt giải pháp thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua địa bàn.

Theo ông Minh, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp và quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Đến nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các cơ quan Trung ương vẫn chưa thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đất đai nên chưa đủ cơ sở pháp lý để địa phương triển khai các trình tự, thủ tục trong việc bồi thường, GPMB, tái định cư.

Nhất là việc quyết định tách hạng mục bồi thường, GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án thành Tiểu dự án độc lập và giao cho tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; quyết định phân khai nguồn vốn thực hiện.

Vì vậy, việc bàn giao mặt bằng của dự án theo tiến độ chỉ đạo của Chính phủ là rất khó đảm bảo tính khả thi.

Cùng với đó, qua nghiên cứu nội dung khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn nhiều nội dung trong khung chính sách chưa phù hợp thực tiễn, chưa cập nhật các dữ liệu liên quan đã được UBND tỉnh đề xuất, nhất là tổng kinh phí thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Vấn đề này sẽ gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB thời gian sắp tới.

Để thực hiện bồi thường, GPMB dự án đúng tiến độ, ông Minh đề nghị Ban QLDA 2 (Bộ GTVT) khẩn trương đề xuất ban hành Quyết định tách hạng mục bồi thường, GPMB, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thành Tiểu dự án và giao cho Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, làm cơ sở để phê duyệt Tiểu dự án. Đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất, nhằm triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Minh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn lập khung chính sách khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nội dung còn bất cập, chưa phù hợp thực tiễn; nhất là các số liệu về tổng kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương khảo sát và ưu tiên xác định các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để đưa vào dự toán xây lắp của dự án; chỉ đạo tư vấn thiết kế khẩn trương cắm mốc GPMB đối với các hạng mục công việc còn lại của dự án, nhất là các vị trí nút giao, phải hoàn thành trước 30/6/2022.

Theo đó, giao Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi làm đầu mối xây dựng báo cáo tổng hợp toàn diện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng chủ trì xây dựng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc hoàn thành chậm nhất là ngày 15/7/2022.

Sở TN&MT chủ trì, hướng dẫn cụ thể cho Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Tiểu dự án.

Ông Minh cũng yêu cầu UBND các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong quá trình khảo sát, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, xác nhận số nhân hộ khẩu, xác nhận đất ở, nhà ở khác.

Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cho người dân nắm bắt và đồng thuận chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc.

 

Từ số liệu tổng hợp công tác kiểm kê lên phương án bồi thường ở các địa phương, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi thông tin, hiện huyện Tư Nghĩa đã thực hiện đạt 86,3%; Nghĩa Hành đạt 75%, Mộ Đức đạt 83%.

Các địa phương này đều cam kết hoàn thành 100% việc kiểm kê trước ngày 30/6/2022. Đối với TX.Đức Phổ, tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu, hiện đang phối hợp với các xã, phường kiểm kê ngoài thực địa.

Về tiến độ xây dựng khu TĐC, hiện Quảng Ngãi đã xác định tổng số hộ dân TĐC là 972 hộ (Tư Nghĩa 265 hộ, Nghĩa Hành 306 hộ, Mộ Đức 80 hộ, TX.Đức Phổ 321 hộ).

Tổng số khu TĐC phải xây dựng là 23 khu, cụ thể: Tư Nghĩa có 2 khu TĐC, diện tích hơn 31ha; huyện Nghĩa Hành 6 khu TĐC, diện tích gần 51ha; huyện Mộ Đức có 4 khu TĐC, diện tích khoảng 13,2ha và TX.Đức Phổ 11 khu TĐC, với diện tích khoảng 37ha.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tuyến Quảng Ngãi- Hoài Nhơn (Bình Định). Đoạn đi qua Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 60km.

Theo Bộ GTVT, dự án dự kiến khởi công trước ngày 20/11/2022. Theo đó, đến tháng 11/2022, Quảng Ngãi phải bàn giao mặt bằng đạt ít nhất 70% và quý II/2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng.

Trên địa bàn Quảng Ngãi, tuyến cao tốc đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan