Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Lập tổ giám định sửa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thứ hai, ngày 15/03/2021Tổ giám định có trách nhiệm xác định nguyên nhân hư hỏng làm cơ sở lập phương án sửa chữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nhà thầu sửa chữa hư hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc lập phương án sửa chữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đề nghị của Bộ Công an về lập dự án sửa chữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để có cơ sở xác định giá trị thiệt hại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Bộ GTVT dự kiến thành lập tổ giám định xây dựng về nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tổ giám định xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác giám định xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 06/2021, xác định nguyên nhân hư hỏng làm cơ sở lập phương án sửa chữa các bộ phận công trình hư hỏng tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Khoa học Công nghệ và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT cử cán bộ tham gia tổ giám định xây dựng nêu trên. Riêng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc VN (VEC) phải cử lãnh đạo tham gia Tổ giám định xây dựng.

Để phục vụ công tác xác định nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình của tổ giám định xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu VEC tổ chức lựa chọn một đơn vị tư vấn độc lập thực hiện công tác kiểm định làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình (chi phí tư vấn kiểm định được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định). Đề cương và dự toán kiểm định do chủ đầu tư phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ GTVT.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan