Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Lập tiến độ chi tiết triển khai từng hạng mục theo các mốc thời gian, dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế CHKQT Đà Nẵng
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục xây dựng đảm bảo hoàn thành đồng bộ với dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế CHKQT Đà Nẵng.    
    

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu ACV khẩn trương lập tiến độ chi tiết triển khai cho từng hạng mục theo các mốc thời gian cụ thể, trong đó phân kỳ giai đoạn thi công để có thể khai thác từng phần, đồng bộ với dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế CHKQT Đà Nẵng” và báo cáo Bộ GTVT chấp thuận để đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, khẩn trương báo cáo Bộ GTVT phối hợp xử lý.

Đối với các hạng mục xây dựng cụ thể: hạng mục “Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay trước nhà ga quốc tế CHKQT Đà Nẵng”, Bộ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự án và các thủ tục liên quan để triển khai dự án, hoàn thành đồng bộ;  Hạng mục “Xây dựng nhà khách CHKQT Đà Nẵng”: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành đồng bộ;  Hạng mục “Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc và xây dựng mới đường lăn E7 - Cảng HKQT Đà Nẵng”: Hoàn thiện hồ sơ TKKT và dự toán làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, đáp ứng hoàn thành đồng bộ. 

 Phòng công trình đường sắt - hàng không

Tin liên quan