Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

 • Phó Cục trưởng Phạm Quốc Hiếu

 • Trình độ: Kỹ sư XD DD&CN
 • Điện thoại: (04) 3.942.0655 / (091) 3.559.090
 • Email: hieu.phamquoc@mt.gov.vn
 • Nhiệm kỳ: Lãnh đạo Cục hiện nay

Chức năng nhiệm vụ:

Theo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục tại Quyết định số 17/QĐ-CQLXD ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT.

 1. Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo chung về chuyên ngành hàng không; theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý đấu thầu, tiến độ, chất lượng, giá thành các dự án hàng không trên toàn quốc; các dự án đường bộ thuộc khu vực Đông Nam bộ; Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh; các dự án kiến trúc dân dụng, công nghiệp của các Viện, trường Đại học, Trung học, các Bệnh viện, các Cục Quản lý chuyên ngành, các Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT và các dự án khác do Cục trưởng phân công phu trách.
 1. Phụ trách một số công tác sau:
 • Phụ trách chung công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu kiện.
 • Chủ trì giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp đồng dự án đối với các nhà đầu tư, Chủ đầu tư các dự án đối tác công - tư. Tham gia xây dựng cơ chế quản lý, chính sách đối với các dự án đối tác công - tư.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo (qua Phó Cục trưởng Đinh Mạnh Đức) về công tác an toàn lao động, an toàn giao thông đối với toàn bộ các dự án xây dựng thuộc phạm vi mình phụ trách;
 • Theo dõi, tổng hợp công tác môi trường và phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn;
 • Phụ trách công tác An ninh - Quốc phòng của Cục.
 1. Kiêm các chức danh:
 • Thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng Cục;
 • Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Cục;
 • Thành viên Hội đồng xét duyệt lương của Cục;
 • Thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các dự án phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.