Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

 • Phó Cục trưởng Phan Quang Hiển

 • Trình độ: Kỹ sư Cầu
 • Điện thoại: (04) 3.942.0498 /(090) 4.088.666
 • Email: hienpq@mt.gov.vn
 • Nhiệm kỳ: Lãnh đạo Cục hiện nay

Chức năng nhiệm vụ:

Theo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục tại Quyết định số 108A/QĐ-CQLXD ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT.

 1. Giúp Cục trưởng theo dõi các lĩnh vực:
 • Theo dõi chung, quản lý xây dựng các dự án lĩnh vực đường sắt trên toàn quốc;
 • Quản lý xây dựng một số dự án cầu, đường bộ thuộc địa bàn được giao phụ trách.
 1. Chủ trì chỉ đạo, tổng họp, triển khai thực hiện một số công tác sau:
 • Tiến độ, chất lượng, giá thành (trừ công tác đấu thầu) các dự án đường sắt trên toàn quốc; các dự án cầu, đường bộ thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ, duyên hải miên Trung (Danh mục cảc dự ảnphân công theo dõi có Phụ lục kèm theo).
 • Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai toàn bộ Dự án đưòng cao tốc Bắc - Nam, phía Đông (trừ công tác đấu thầu).
 • Theo dõi, tổng họp báo cáo (qua Phó Cục trưởng Đinh Mạnh Đức) về công tác an toàn lao động, an toàn giao thông đối với toàn bộ các dự án xây dựng thuộc phạm vi mình phụ trách;
 • Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ, đột xuất; chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu quốc hội; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu giải quyết về cơ chế, chính sách đối với các dự án, lĩnh vực phụ trách.
 • Giúp việc Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.
 • Chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Cục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ, chất lượng và giá thành công trình;
 • Các dự án có nguồn vốn ODA và vốn vay khác;
 • Công tác truyền thông, thông tin, báo chí và phát ngôn của Cục;
 • Công tác tài chính - kế toán; dự toán và quyết toán thu chi ngân sách của Cục.
 • Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Cục.
 1. Kiêm các chức danh:
 • Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của Cục;
 • Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Cục;
 • Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Cục;
 • Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt lương của Cục;
 • Thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các dự án phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.