Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Lãnh đạo cục qua các thời kỳ

Chức vụ

 Thời kỳ

1994 - 7/1998

7/1998 - 7/2003

7/2003 - 11/2008

11/2008 - 8/2012

8/2012 - 6/2017

7/2017 -3/2018

7/2017 -3/2018

4/2018 -6/2019

7/2019 - Nay

Cục trưởng

Phan Vị Thủy

(25/10/1937)

Dương Danh Dũng

(06/02/1948)

Nguyễn Ngọc Long

(17/10/1950)

Trần Quốc Việt

(12/05/1957)

Trần Xuân Sanh

(01/06/1957)

Lê Kim Thành

(05/07/1973)

Lê Kim Thành

(05/07/1973)

Lê Kim Thành

(05/07/1973)

Lê Kim Thành

(05/07/1973)

Phó Cục trưởng

Phan Công Chớn

(-/-/1936)

Hoàng Văn Thại

(16/10/1944)

Vũ Bảy

(29/09/1948)

Nguyễn Minh Tuyến

(02/03/1959)

Dương Viết Roãn

(17/02/1964)

Đặng Trung Thành

(24/11/1958)

Đặng Trung Thành

(24/11/1958)

Phan Quang Hiển

(20/04/1961)

Phan Quang Hiển

(20/04/1961)

Ngô Ngọc Bội

(-/-/1938)

Vũ Văn Trí

(08/03/1943)

Trương Duy Mẫn

(12/04/1947)

Nguyễn Đức Thắng

(15/08/1954)

Đặng Trung Thành

(24/11/1958)

Phan Quang Hiển

(20/04/1961)

Phan Quang Hiển

(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu

(14/11/1960)

Phạm Quốc Hiếu

(14/11/1960)

Hồ Văn Chất

(-/-/1937)

Vũ Bảy

(29/09/1948)

Trần Quốc Việt

(12/05/1957)

Đặng Trung Thành

(24/11/1958)

Phan Quang Hiển

(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu

(14/11/1960)

Phạm Quốc Hiếu

(14/11/1960)

Lã Hồng Hạnh

(18/02/1970)

 

Hoàng Văn Thại

(16/10/1944)

Trương Duy Mẫn

(12/04/1947)

Lê Thanh Hà

(06/10/1960)

Phạm Tuấn Anh

(03/04/1963)

Phạm Quốc Hiếu

(14/11/1960)

Lã Hồng Hạnh

(18/02/1970)

Lã Hồng Hạnh

(18/02/1970)

   

Vũ Văn Trí

(08/03/1943)

Trần Quốc Việt

(12/05/1957)

Trịnh Xuân Cường

(04/10/1948)

Lê Thanh Hà

(06/10/1960)

Lã Hồng Hạnh

(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu

(18/04/1962)

Phan Quốc Hiếu

(18/04/1962)

   

Vũ Bảy

(29/09/1948)

 

Nguyễn Minh Tuyến

(02/03/1959)

 

Phan Quốc Hiếu

(18/04/1962)

       
       

Triệu Khắc Dũng

(28/05/1960)