Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Kiến nghị Nhà nước góp hơn 3.100 tỷ làm cao tốc Mai Sơn-QL45
Thứ năm, ngày 06/09/2018Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng xem xét mức vốn đầu tư của Nhà nước khoảng 3.154 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước thực hiện dự án Mai Sơn - QL45 (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45 theo hình thức PPP. 

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước khoảng 3.154 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 13.225 tỷ đồng để chi cho công tác GPMB, tái định cư khoảng 1.894 tỷ đồng; hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo khả thi về tài chính khoảng 1.054 tỷ đồng; chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn kiểm định chất lượng trong quá trình thi công của cơ quan nhà nước, chi phí của ban QLDA thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ và chi phí khác thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 203 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, phương án tài chính của dự án sẽ tiếp tục được cập nhật trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt, làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Riêng đối với kinh phí GPMB, tái định cư chỉ được xác định chính xác trong quá trình thực hiện GPMB, tái định cư và phụ thuộc vào chính sách (thay đổi hàng năm) của các địa phương. Trường hợp kinh phí GPMB, tái định cư vượt giá trị 1.894 tỷ đồng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT cập nhật giá trị địa phương phê duyệt, điều chỉnh dự án thành phần GPMB, tái định cư trong tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho phép cân đối trong tổng số 55.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017.

Được biết, dự án cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hóa) dài 63,37km được thực hiện đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư khoảng 13.225 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, dự kiến khởi công năm 2019, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan