Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 03/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 724/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 724/TB-BGTVT
Ngày ban hành 18/07/2014
Lãnh đạo Bộ trưởng Đinh La Thăng
Nội dung chỉ đạo

Thông báo kết luận Bộ trưởng họp về CCHC và TTHC; Các VBQPPL cần bổ sung các tháng cuối năm 2014: Tổng cục ĐBVN và các Cục (trừ Cục HKVN, Cục ĐSVN) khẩn trương xây dựng đề án “Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước” của đơn vị mình trình Bộ trong tháng 10/2014; giao Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 12/2014

Phòng tham mưu Phòng Công trình Hàng hải - Đường thủy nội địa
LĐ chủ trì giải quyết Phó Cục trưởng Dương Viết Roãn
Kết quả thực hiện

Cục đã xây dựng và được Bộ GTVT phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ chế quản lý và công tác tổ chức quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành XDCTGT tại Quyết định số 3048/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2012 và Cục đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch tổ chức Đề án tại Quyết định số 3051/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2012

Ghi chú Đã thực hiện xong