Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 05/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 30/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 30/TB-BGTVT
Ngày ban hành 15/05/2015
Lãnh đạo Phó Cục trưởng Triệu Khắc Dũng
Nội dung chỉ đạo

Kết luận tại cuộc họp giải quyết vướng mắc các vấn đề kỹ thuật khu Depot - Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông:

  1. Về  thi công cọc PCC:
  1. Đối với khu vực đoạn đường ra vào khu Depot (Zone 4):
  • Giữ nguyên thiết kế theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại thông báo số 406/TB- BGTVT ngày 7/5/2015 về xử lý đất yếu tại vị trí Zone 4 bằng cọc PCC. Yêu cầu Tổng thầu cử cán bộ có kinh nghiệm sang hướng dẫn nhà thầu phụ tiếp tục triến khai thi công cọc PCC.
  • Yêu cầu Tổng thầu lập tiến độ thi công chi tiết đối với hạng mục thi công cọc PCC. Trình ngày 21/5/2015.
  • Đối với vấn đề cải mương: Yêu cầu Ban QLDA ĐS chỉ đạo Tổng thầu khẩn trương triển khai công tác đào mương tạm dọc theo đường dẫn vào khu Depot để GPMB cho nhà thầu phụ triển khi thi công cọc PCC.
  1. Đối với khu vực đường thử tàu:
  • Yêu cầu Ban QLDA ĐS chỉ đạo Tổng thầu khẩn trương triển khai thi công cọc PCC theo đúng thiết kế được duyệt. Chậm nhất ngày 25/5/2015, Tổng thầu phải trình nộp tiến độ thi công chi tiết đối với hạng mục này.
  • Trong quá trình triển khai, yêu cầu Ban QLDA ĐS có văn bản mời đại diện Vụ KHCN - Bộ GTVT tham gia cùng do đây là công nghệ mới và lần đầu triển khai tại Việt Nam.
  1. Về xử lý đất yếu khu vực xây dựng các tòa nhà kiến trúc:

Yêu cầu Ban QLDA ĐS phối hợp chặt chẽ, đôn đốc Tổng thầu lập tiến độ chi tiết công tác lắp đặt các thiết bị tại khu vực Depot theo cam kết của Tổng thầu (hoàn thiện trong tháng 5/2015).

Phòng tham mưu Phòng Công trình Đường sắt - Hàng không
Kết quả thực hiện
Ghi chú