Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 04/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 19/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 19/TB-BGTVT
Ngày ban hành 07/01/2015
Lãnh đạo Bộ trưởng Đinh La Thăng
Nội dung chỉ đạo

Cuộc họp rà soát hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 (Km468+450) và đoạn nối QL8B cũ - Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy 2 đến tuyến tránh TP. Hà Tĩnh theo hình thức BOT: - Giao Cục QLXD & CLCTGT trực tiếp chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư của Bộ Giao thông vận tải. - Cục QLXD & CLCTGT phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư rà soát, tham mưu điều chỉnh các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thành trong tháng 1/2015.

Phòng tham mưu Phòng Công trình đường bộ 1
LĐ chủ trì giải quyết Phó Cục trưởngTriệu Khắc Dũng
Kết quả thực hiện

Cục đã có báo cáo Bộ trưởng chủ trì cuộc họp vào ngày 15/01/2015 và Bộ GTVT đã có Thông báo số 49/TB-BGTVT ngày 21/01/2015.

Ghi chú