Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 05/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 155/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 155/TB-BGTVT
Ngày ban hành 05/03/2015
Lãnh đạo Bộ trưởng Đinh La Thăng
Nội dung chỉ đạo

- Đối với dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp QL 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang: Yêu cầu Cục QLXD&CL CTGT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban QLDA2, Nhà đầu tư, TVTK, TVGS, Nhà thầu thi công triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối ATGT, ATLĐ, VSMT. Những vị trí chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu Cục QLXD&CL CTGT chủ động xử lý theo quy định. - 'Đối với dự án ĐTXD QL1 tuyến tránh Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775 - Km235+885 tỉnh Hà Nam: Yêu cầu Cục QLXD thương xuyên kiểm tra công trường, kịp thời đôn đốc các đơn vị triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối ATVS, ATLĐ, VSMT. Những vị trí chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu Cục QLXD chủ động xử lý theo quy định hoặc báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định

Phòng tham mưu Phòng Công trình Đường bộ 1
LĐ chủ trì giải quyết Phó Cục trưởng Phạm Quốc Hiếu; Phó Cục trưởng Phan Quốc Hiếu
Kết quả thực hiện

- Cục QLXD đã thường xuyên kiểm tra hiện trường và đôn đốc Nhà đầu tư, Ban QLDA, TVGS, các Nhà thầu thi công. - Cục QLXD đã thường xuyên kiểm tra hiện trường và đôn đốc Nhà đầu tư, Ban QLDA, TVGS, các Nhà thầu thi công.

Ghi chú Đã thực hiện xong