Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 01/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 10/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 10/TB-BGTVT
Ngày ban hành 08/01/2015
Lãnh đạo Bộ trưởng Đinh La Thăng
Nội dung chỉ đạo

Thông báo kết luận Bộ trưởng tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu:

- Thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể trực tiếp chỉ đạo, thành phần gồm Cục QLXD & CLCTGT, Vụ Khoa học - Công nghệ, Hiệp hội cảng biển & thềm lục địa Việt Nam, Tổ cố vấn Bộ trưởng, các chuyên gia và một số cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường để rà soát lại tổng thể về: tiêu chuẩn thiết kế, hồ sơ thiết kế; quy trình thi công, quy trình giám sát, nghiệm thu, thanh toán; biện pháp thi công, tổ chức thi công; nguồn vật liệu, chất lượng vật liệu; đề cương giám sát, nhân sự của tư vấn giám sát (trường hợp đơn vị tư vấn giám sát hiện nay là Portcoast không đáp ứng được khối lượng công việc theo yêu cầu thì đưa thêm Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng - Đường của TEDI tăng cường bổ sung)...

- Tổ công tác đồng thời rà soát lại tiến độ, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành Dự án đúng tiến độ vào cuối năm 2015. Yêu cầu hoàn thành và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/01/2015 - Giao Cục QLXD & CLCTGT kiện toàn và bổ sung nhân sự cho Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án.

Phòng tham mưu Phong Công trình Hàng hải - Đường thủy nội địa
LĐ chủ trì giải quyết Phó Cục trưởng Lã Hồng Hạnh
Kết quả thực hiện

- Cục đã có văn bản số 98/CQLXD-HHHKĐT ngày 12/01/2015 báo cáo kết quả của tổ công tác sau khi kiểm tra, rà soát một số vấn đề tồn tại vướng mắc dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu.

- Cục đã tham mưu trình Bộ GTVT Quyết định điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án ngày 16/01/2015.

Ghi chú