Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Cục QLXD & CL CTGT tháng 07 năm 2015


Tìm kiếm nâng cao

Danh mục chỉ đạo
Số / ký hiệu
Ban hành từ ngày
Đến ngày

Tổng số 2 thông báo
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện
Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Cục QLXD & CL CTGT
1 40/TB-CQLXD 28/07/2015 Kết luận cuộc họp giao ban tuần kiểm điểm tiến độ dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà...
2 37/TB-CQLXD 06/07/2015 Kết luận cuộc họp giao ban tuần kiểm điểm tiến độ dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông: a)...