Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Bộ GTVT tháng 10 năm 2015


Tìm kiếm nâng cao

Danh mục chỉ đạo
Số / ký hiệu
Ban hành từ ngày
Đến ngày

Tổng số 5 thông báo
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện
Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Bộ GTVT
1 888 /TB-BGTVT 01/10/2015 Dự án đầu tư XDCT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: - Giao Cục QLXD phối hợp với Ban PPP, Vụ Tài chính, Tổng công ty Cửu Long... Cục đã rà soát và tổng hợp kết quả thực hiện dự án của...
2 889 /TB-BGTVT 02/10/2015 Dự án mở rộng QL1 trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai: Giao Cục QLXD tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc... Cục đã tham mưu Bộ GTVT có Công điện gửi Ban QLDA1, các Nhà đầu...
3 892 /TB-BGTVT 05/10/2015 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, theo hình thức hợp đồng... Cục thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện dự án. Đã...
4 894 /TB-BGTVT 06/10/2015 Gói thầu EX-1B, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Giao Cục QLXD chủ trì cùng Ban QLDA Thăng... Ngày 05/10/2015, Cục đã chủ trì cùng Ban QLDA Thăng Long, VIDIFI tiến...
5 909 /TB-BGTVT 14/10/2015 Dự án ĐTD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) - Giai đoạn khởi động: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng... Cục đã có VB số 1111/CQLXD-PCĐT ngày 09/10/2015...