Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Làm rõ công nghệ áp dụng tại đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
Báo giao thông

11:10:00 31/10/2022

TCQM - Cục Đường sắt đề nghị làm rõ công nghệ áp dụng đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.