Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Sẽ lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Báo giao thông

09:10:00 07/02/2023

TCQM - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần thiết phải thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Vành đai 4.