Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Giảm khối lượng công việc, rút ngắn tiến độ dự án giao thông với mô hình EC
Báo giao thông

09:25:00 28/03/2023

TCQM - Theo các chuyên gia, mô hình tổng thầu EC sẽ giúp tối ưu công việc liên quan đến lựa chọn nhà thầu, thiết kế, rút ngắn tiến độ thi công dự án...