Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đề xuất kết nối đường sắt tốc độ cao vào đến ga Hà Nội
Báo giao thông

11:20:00 27/07/2023

TCQM - Tại báo cáo đầu kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tư vấn đề xuất đường sắt tốc độ cao vào đến ga Hà Nội.