Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Việt Nam - Australia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Báo giao thông

15:10:00 25/06/2019

TCQM - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Australia Craig Chittick thống nhất đẩy nhanh chương trình hỗ trợ kĩ thuật kết cấu hạ tầng giao thông.