Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nhật Bản - Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về đường bộ cao tốc
Báo giao thông

17:00:00 19/07/2019

TCQM - Hội thảo đường bộ cao tốc Việt Nam được Bộ GTVT tổ chức với sự tham gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.