Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Honda dùng dữ liệu từ xe hơi để đánh giá chất lượng mặt đường
Báo giao thông

08:55:00 17/12/2021

TCQM - Honda sử dụng dữ liệu thu được từ xe hơi để ghi nhận tình trạng, thu thập hình ảnh để phản ánh chất lượng đường bộ tại một số bang ở Mỹ.