Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cẩn trọng nghiên cứu dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ
Báo giao thông

11:00:00 15/03/2023

TCQM - Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ các yếu tố dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.