Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nghiên cứu khuyến nghị của WB để cân bằng vận tải đường thủy - đường bộ
Báo giao thông

14:50:00 28/03/2019

TCQM - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ các khuyến nghị của WB để có đề xuất cơ chế phát triển cân bằng đường bộ - đường thủy.