Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khẩn trương triển khai thi công đại trà dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang
Thứ năm, ngày 10/11/2016Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long khẩn trương, quyết liệt triển khai thi công đại trà dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.

Ảnh minh họa

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, địa phận Tp. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) quyết liệt, khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành để tập trung đôn đốc, kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh huy động, tổ chức thi công đại trà trên các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng, thi công các hạng mục là đường găng tiến độ của dự án. Lưu ý đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế BVTC đối với các phạm vi xử lý nền đất yếu, các cầu lớn nhằm kịp thời phục vụ thi công.

Đồng thời chỉ đạo TVGS, nhà thầu căn cứ kế hoạch hoàn thành dự án vào tháng 7/2018 rà soát, lập lại mốc tiến độ thi công chi tiết các hạng mục cho phù hợp để tổ chức thi công đại trà trên phạm vi mặt bằng được bàn giao; báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/10/2016 để theo dõi thực hiện.

Mặt khác, Bộ yêu cầu các nhà thầu chính phải khẩn trương triển khai thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Bộ GTVT. Trong đó, hoàn thành lựa chọn nhà thầu phụ, báo cáo Tổng công ty Cửu Long kiểm tra để trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận trước ngày 15/10/2016, đồng thời tập trung tổ chức thi công đại trà trên các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2016; khẩn trương huy động máy móc, thiết bị để triển khai thi công xử lý đất yếu tại các phạm vi là đường găng tiến độ thực hiện trước ngày 15/10/2016.

Về công tác GPMB, Bộ đề nghị Sở GTVT Cần Thơ rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND TP. Cần Thơ ứng vốn hỗ trợ dự án để GPMB những phạm vi cấp bách trên địa bàn thành phố, bảo đảm công địa cho thi công. Giao Tổng công ty Cửu Long bám sát, phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm có văn bản chấp thuận và kịp thời tổ chức chi trả, đền bù.

Đối với phương án đền bù, chi trả đã được phê duyệt, đề nghị các địa phương lưu ý rà soát kỹ bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về quản lý, thu hồi, sử dụng đất; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ GTVT rà soát để ưu tiên giải phóng, đền bù trước những phạm vi cấp thiết.

Về công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, Bộ yêu cầu Tổng công ty Cửu Long phối hợp chặt chẽ, làm việc cụ thể với Tư vấn, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn chỉnh thiết kế cùng các thủ tục nhằm sớm triển khai thực hiện. Đối với kinh phí thiết kế, Tổng công ty Cửu Long phối hợp và làm việc cụ thể với địa phương xem xét hỗ trợ ứng trước (hoàn trả sau bằng vốn đối ứng được phân bổ) để chậm nhất tháng 12/2016 hoàn thành toàn bộ các thủ tục và triển khai thi công; lưu ý các đơn vị cần lập kế hoạch tiến độ hợp lý, phù hợp với công tác triển khai thi công của các gói thầu.

 Phòng công trình đường bộ 3

Tin liên quan