Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khẩn trương thi công thí điểm một số đoạn tuyến tại các Dự án BOT Bắc Bình Định và Nam Bình Định
Thứ ba, ngày 21/02/2017Bộ yêu cầu Ban QLDA ĐHCM chỉ đạo Nhà đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu khẩn trương thi công thí điểm một số đoạn tuyến tại các Dự án BOT Bắc Bình Định và Nam Bình Định.                                    

Ảnh minh họa

Sau khi kiểm tra hiện trường Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125+00 - Km 1265+00, tỉnh Bình Định và Phú Yên. Để phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu tại khu vực miền Trung, khắc phục ngay tình trạng hư hỏng mặt đường và có phương án xử lý triệt để, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư khẩn trương chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể các vị trí bị hư hỏng mặt đường, tiến hành công tác khảo sát, kiểm định chất lượng các hạng mục công trình, xác định nguyên nhân hư hỏng, trên cơ sở đó Tư vấn thiết kế đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài.

Trước mắt, Bộ yêu cầu Ban QLDA ĐHCM chỉ đạo Nhà đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu khẩn trương thi công thí điểm một số đoạn tuyến tại các Dự án BOT Bắc Bình Định và Nam Bình Định theo hướng chia thành 3 loại hư hỏng cụ thể như sau: Mặt đường bị rạn nứt; nghiên cứu khôi phục mặt đường và thảm lớp Novachip siêu mỏng dày 1,6cm; Loại 2: Mặt đường bị hư hỏng ổ gà tại một số vị trí; nghiên cứu sửa chữa, khôi phục triệt để các vị trí ổ gà, tạo phẳng mặt đường, sau đó thảm lớp Novachip siêu mỏng dày 1,6cm; Loại 3: Mặt đường bị hư hỏng nặng, kết cấu bị phá vỡ; nghiên cứu phương án sửa chữa khôi phục mặt đường theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, sau đó thảm lớp Novachip siêu mỏng dày 1,6cm.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban QLDA ĐHCM, Nhà đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu thường xuyên theo dõi các vị trí sửa chữa nêu tại mục 2 của văn bản này, báo cáo cụ thể kết quả thi công thử để Bộ GTVT xem xét, quyết định triển khai các bước tiếp theo; tiến độ yêu cầu hoàn thành công tác thi công thử nghiệm trước ngày 5/3/2017.

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan