Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường bê tông nhựa các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên
Thứ hai, ngày 05/12/2016Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường bê tông nhựa các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.       

Ảnh minh họa

Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đưa vào khai thác vượt tiến độ đã phát huy hiệu quả cao, tuy nhiên tại một số đoạn tuyến xuất hiện hằn lún vệt bánh xe (HLVBX) và bong bật trên mặt đường bê tông nhựa, gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường bê tông nhựa các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Đối với những diện tích hằn lún mặt đường bị sống trâu đã cào tạo phẳng phải vệ sinh sạch sẽ mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; qua thời gian khai thác theo dõi thấy ổn định cho phép phủ nhựa một lớp với lượng nhựa phù hợp để hạn chế thấm nước, bảo vệ mặt đường. Sau khi phủ nhựa một thời gian ngắn thấy mặt đường nổi nhựa đều và ổn định thì sơn kẻ vạch mặt đường. 

Đối với các đoạn mặt đường lún sâu > 2,5cm và sống trâu đã cào gọt tạo phẳng nhưng không ổn định thì phải cào bỏ lớp BTN để thảm lại. Trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đồng bộ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT trong thời gian vừa qua về đánh giá xác định nguyên nhân và giải pháp sửa chữa, xử lý hư hỏng hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng mặt đường (văn bản số 13780/BGTVT-CQLXD ngày 16/10/2015; văn bản số 15294/BGTVT-CQLXD ngày 17/11/2015......); trong đó đặc biệt lưu ý về thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa, hàm lượng nhựa, kiểm soát vật liệu đầu vào, sử dụng máy móc thiết bị đạt chuẩn, tổ chức thi công thí điểm để rút kinh nghiệm, giám sát chặt chẽ quá trình thi công….

Về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường, với các dự án BOT, Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường rà soát, kiểm tra khối lượng hư hỏng mặt đường, chỉ đạo các Ban QLDA/Nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trường hợp các Nhà đầu tư không sửa chữa kịp thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý trách nhiệm của Nhà đầu tư thông qua hợp đồng BOT và việc thu phí hoàn vốn cho dự án, trường hợp cần thiết yêu cầu dừng thu phí cho đến khi sửa chữa xong hư hỏng mặt đường.

Với các dự án Trái phiếu Chính phủ, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban QLDA rà soát lại hợp đồng (phụ lục hợp đồng) thi công xây lắp các gói thầu về thời gian bảo hành công trình và chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu kịp thời sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trường hợp các Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban QLDA chỉ định một đơn vị khác có đủ năng lực, kinh nghiệm tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí bảo hành và kinh phí khác giữ lại của Nhà thầu.

Với các Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường kịp thời, yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban QLDA thống kê cụ thể danh sách các Nhà thầu, báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT) đưa vào danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu” để xem xét, đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện của nhà thầu vào các năm tiếp theo. Các Chủ đầu tư/Ban QLDA rà soát điều kiện hợp đồng, thực hiện thủ tục ra văn bản xác định nhà thầu “không hoàn thành hợp đồng” để xem xét loại bỏ trong quá trình đánh giá, xét thầu các gói thầu, dự án khác theo quy định của Luật Đấu thầu và theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Các Chủ đầu tư/Ban QLDA thường xuyên theo dõi hiện trạng mặt đường và chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đường bộ, tiếp tục tăng cường công tác quản lý tải trọng xe, xử lý nghiêm các xe quá tải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, theo dõi tình trạng mặt đường hiện tại để kịp thời báo cáo Bộ chỉ đạo sửa chữa khắc phục các đoạn mặt đường bị hư hỏng trong quá trình khai thác.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan