Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Khẩn trương rà soát thủ tục đầu tư các dự án BOT, BT để báo cáo Bộ GTVT
Thứ sáu, ngày 14/08/2015Ngày 12/8, Cục QLXD&CLCTGT đã có công văn số 2547/CQLXD-ĐB3 yêu cầu các đơn vị báo cáo rà soát thủ tục đầu tư của các dự án thực hiện theo hình thức BOT, BT.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, ngày 15/5/2015, Bộ Giao thông vận tải có văn bản sổ 6123/BGTVT-ĐTCT về việc yêu cầu tiếp tục triển khai nhiệm vụ kiểm tra thủ tục đầu tư và rà soát dự toán xây dựng công trình đối với 11 dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT ngoài dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Kết quả rà soát sẽ do Cục QLXD&CLCTGT chịu trách nhiệm tổng họp, báo cáo Hội đồng.

Ngày 5/8/2015, Bộ GTVT đã chủ trì tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác rà soát theo nội dung văn bản số 6123/BGTVT-ĐTCT nêu trên. 

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ đã yêu cầu các Ban QLDA, Nhà đầu tư phải có Quyết định phân giao nhiệm vụ rà soát dự án BOT cho các cá nhân trực thuộc, đồng thời hàng tháng phải tổng hợp tiến độ rà soát để báo cáo Bộ GTVT, trong đó riêng báo cáo lần đầu phải gửi trước ngày 10/8/2015 (chi tiết nêu tại Thông báo cuộc họp số 708/TB- BGTVT ngày 10/8/2015).

Tuy nhiên đến ngày 12/8, Cục QLXD và CLCTGT vẫn chưa nhận được báo cáo tiến độ của các đơn vị về việc giao nhiệm vụ rà soát cho cá nhân, Cục QLXD hiện chỉ nhận được Quyết định của Ban QLDA 6 và An toàn giao thông.

Vì vậy, Cục đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Thông báo cuộc họp số 708/TB-BGTVT ngày 10/8/2015, làm cơ sở để Cục QLXD và CLCTGT tổng hợp báo cáo Hội đồng rà soát và Lãnh đạo Bộ GTVT theo đúng tiến độ yêu cầu.

Phòng Công trình Đường bộ 3 (Cục QLXD & CL CTGT)

Tin liên quan