Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ dự toán các dự án mở rộng QL1 trên địa bàn tỉnh Bỉnh Thuận và Đồng Nai
Thứ sáu, ngày 08/04/2016Cục QLXDCLCTGT yêu cầu các Nhà đầu tư, Công ty CP BOT Bình Thuận và Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) đôn đốc hoàn thiện thủ tục đối với các dự án mở rộng QL1 theo hình thức Hợp đồng BOT trên địa bàn tỉnh Bỉnh Thuận và Đồng Nai.

Ảnh minh họa

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT về việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán để phục vụ công tác quyết toán đối với dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT, Cục QLXD & CLCTGT đề nghị các Nhà đầu tư khẩn trương tập hợp Hồ sơ dự toán, các tài liệu liên quan và có báo cáo kết quả công tác thẩm tra dự toán bước thiết kế BVTC do Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng đã thực hiện trình Ban QLDA1 và Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Ban QLDA1 phối hợp với Nhà đầu tư và chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát thủ tục pháp lý, dự toán của các dự án do Ban làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CLCTGT) về kết quả rà soát trước ngày 15/4/2016.

Ngoài ra, Cục yêu cầu Ban QLDA1, Công ty CP BOT Bình Thuận, Tổng công ty 319 và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để hoàn thiện thủ tục phục vụ công tác quyết toán các dự án mở rộng QL1 qua địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT theo đúng các quy định hiện hành.

Phòng Công trình đường bộ 3

Tin liên quan