Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khắc phục sụt lún, sạt lở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng do việc thi công các Hợp phần B - Dự án WB5
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khắc phục sụt lún, sạt lở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng do việc thi công các Hợp đồng NW12, NW13, Hợp phần B- Dự án WB5.    

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ GTVT phê bình Ban QLCDA Đường thuỷ, Công ty TNHH Minh Hằng (Nhà thầu thi công Hợp đồng NW12), Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐTXD HJC và Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐTXD Á Đông (Nhà thầu thi công Hợp đồng NW13) trong việc không thực hiện đúng, đẩy đủ các chỉ đạo của Bộ GTVT và chậm trễ giải quyết, khắc phục sạt lở, sụt lún xảy ra do ảnh hưởng quá trình thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD&CL CTGT tổng hợp để làm cơ sở đánh giá Ban QLDA và Nhà thầu theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Ban QLCDA Đường thuỷ khẩn báo cáo cụ thể tình hình sạt lở, sụt lún và các ảnh hưởng khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do quá trình thi công các Hợp đồng NW12, NW13. Báo cáo cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Ban, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu và đề xuất phương án khắc phục, giải quyết tối ưu nhất.

Đồng thời, chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu, đơn vị bảo hiểm tiến hành ngay việc khảo sát tình hình sạt lở, sụt lún trên toàn bộ địa bàn chịu ảnh hưởng của việc thi công các công trình thuộc dự án, để xác định rõ nhưng ảnh hưởng xảy ra trong quá trình thi công và nhưng ảnh hưởng xảy ra sau quá trình thi, xu hướng phát triển của sạt lở, sụt lún (nếu có), đề xuất biện pháp sửa chữa, khắc phục, báo cáo trước ngày 18/11/2016; Chỉ đạo Nhà thầu, đơn vị bảo hiểm khẩn trương thực hiện công tác chi trả bồi thường cho các hộ đã được giám định, xác định bồi thường thiệt hại, hoàn thành trước ngày 15/11/2016;

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban làm việc ngày với UBND tỉnh Bạc Liêu và chính quyền các cấp trên địa bàn, xác định rõ các hộ bị ảnh hưởng bởi việc thi công các công trình của dự án nhưng chưa được giám định tổn thất; trên cơ sở đó, yêu cầu Nhà thầu, đơn vị bảo hiểm thực hiện công tác kiểm tra, giám định, xác định mức độ bồi thường theo đúng quy định, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 20/11/2016.

 Chi cục phía Nam

Tin liên quan