Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí
Thứ tư, ngày 30/11/2016Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức BOT.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc tổ chức thi công trên công trường tại một số hạng mục chưa đạt yêu cầu, chưa tuân thủ đúng quy định, còn nhiều sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn lao động, chậm tiến độ so với yêu cầu.

Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát chưa nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA2 (Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Việc để xẩy ra nhiều thiếu sót, tồn tại như trên là chưa chưa thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định.

Để khắc phục triệt để các tồn tại trên, chấn chỉnh công tác thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, hoàn thành đúng tiến độ; Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định nghiêm túc thực hiện ngay các kiến nghị của Ban QLDA2, Sở GTVT Hải Dương. Cương quyết yêu cầu lập biên bản dừng thi công, có giải pháp khắc phục triệt để khi phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng công trình như: Không thi công CPĐD1 bằng máy rải, chất lượng CPĐD loại 1 tại khu vực Km27+340 chưa đạt yêu cầu, chất lượng, biện pháp tổ chức thi công BTN các lớp chưa phù hợp…

Chỉ được tập kết các loại vật liệu đảm bảo chất lượng; các vật liệu kiểm tra không đạt yêu cầu phải di chuyển ngay ra khỏi công trường; Tăng cường mật độ thí nghiệm tại các vị trí đã thi công nhưng có nghi ngờ về chất lượng, cụ thể giao Ban QLDA2 rà soát, chỉ đạo. Cương quyết loại bỏ các khối lượng thi công không đạt yêu cầu; Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, bộ máy quản lý chất lượng, công tác tổ chức thi công; tăng cường nhân lực, thiết bị, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tổ chức thi công gọn ngàng, chuyên nghiệp, thi công dứt điểm từng hạng mục công trình; triển khai thi công ngay các đoạn đã có mặt bằng để tránh tái lấn chiếm.

Đối với Ban QLDA2, Bộ yêu cầu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với các cá nhân, đơn vị (Nhà thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định…) không thực hiện đúng quy định, không đủ năng lực, ý thức trách nhiệm kém…: Ban QLDA2 xem xét kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ GTVT phương án xử lý, kể cả xử lý kinh tế, yêu cầu chấm dứt hợp đồng thay thế bằng cá nhân, đơn vị khác. Cương quyết loại bỏ các cá nhân, đơn vị yếu kém về năng lực, kinh nghiệm, ý thức trách nghiệm ra khỏi dự án.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu rà soát toàn bộ dự án, xem xét các tồn tại theo báo cáo của Chủ đầu tư tại văn bản số 18/BC-BOTPL ngày 28/10/2016 để đẩy nhanh các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; đẩy nhanh các thủ tục phục vụ công tác thi công: Nguồn vật liệu đá BTN, kiểm tra, rà soát trình dự toán xây dựng công trình.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan