Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT
Thứ sáu, ngày 11/03/2022Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2021.

 

Thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-CQLXD ngày 31/12/2021, Quyết địnhsố 03/QĐ-CQLXD ngày 07/01/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT (Cục QLXD) ban hành và điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 của Cục QLXD; Quyết định số 26/QĐ-CQLXD ngày 25/02/2022 của Cục trưởng Cục QLXD về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021; Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh và báo cáo của Hội đồng thi tuyển, Cục QLXD thông báo kết quả thi tuyển như sau:

1. Kết quả thi vòng 1

Ngày 15/02/2022, tại trụ sở Trường Cán bộ quản lý GTVT, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính các môn: Kiến thức chung và ngoại ngữ (tiếng Anh). Kết quả vòng 1 như sau:

 

- Số thí sinh dự thi vòng 1: 27 người

- 13 thí sinh có cả 2 bài thi đạt từ 50% số điểm trở lên, đủ điều kiện dự thi vòng 2.

- 14 thí sinh có bài thi đạt dưới 50% số điểm/bỏ thi, không đủ điều kiện dự thi vòng 2.

2. Kết quả thi vòng 2

Ngày 22/02/2022, tại trụ sở Cục QLXD, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn. Kết quả vòng 2 như sau:

- Số thí sinh dự thi vòng 2: 13 người.

- Số thí sinh trúng tuyển: 05 người.

- Số thí sinh không trúng tuyển: 08 người. (Kết quả cụ thể tại danh sách kèm theo)

3. Đối với người trúng tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định, tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; đồng thời xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (để đối chiếu).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b mục này.

b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Cục QLXD (qua Văn phòng Cục). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại điểm a mục này.

c) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trên,trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục QLXD sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Cục QLXD phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, Cục QLXD sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận như nội dung mục d, Cục QLXD sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Cục và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Chi tiết danh sách kết quả thí sinh xem Tại đây

 
 
 
 
Tin liên quan