Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kế hoạch đấu thầu

Tổng số 78 gói thầu
TT Gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn Nhà thầu Thời gian lựa chọn Nhà thầu
ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1265+00 - Km1353+300, tỉnh Phú Yên
Gói thầu số 16A: Thi công xây lắp các đoạn Km 1340+00 – Km 1342+00 và Km 1350+00-Km 1353+300 92 tỷ đồng TPCP Chỉ định thầu tháng 8/2015
Dự án ĐTXD đường vành đai 3 TP. Hà Nội (gđ 2), đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm
Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục tổ chức giao thông đảm bảo giao th 200 triệu đồng TPCP Chỉ định thầu rút gọn tháng 8/2015
Dự án ĐTXD "Trụ sở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam”
2.1 TVTK1: Tư vấn lập thiết kế, dự toán di dời và xây dựng trạm biến áp 189 triệu VNĐ NSNN Chỉ định thầu Từ tháng1/2015
2.2 XL1: Di dời, xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 3,844.397 triệu VNĐ NSNN Đấu thầu rộng rãi Từ tháng1/2015
2.3 GSTC1: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 113 triệu VNĐ NSNN Chỉ định thầu Từ tháng1/2015
2.4 TVDT1: Tư vấn đấu thầu 19 triệu VNĐ NSNN Tự thực hiện -
Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - giai đoạn khởi động
1.1 Gói thầu số 8: Nạo vét và đổ thải phần A (khu vực luồng và vũng quay tàu từ lý trình 26+930 đến lý trình 34+000). 2.529.952 triệu VNĐ và 74.799.513 ¥ ODA Đấu thầu quốc tế rộng rãi (ICB) Từ tháng 3/2015
1.2 Gói thầu số 9: Nạo vét và đổ thải phần B (khu vực luồng từ lý trình 34+000 đến lý trình 44+300). 2.254.812 triệu VNĐ và 23.150.533.263 ¥ ODA Đấu thầu quốc tế rộng rãi (ICB) Từ tháng 3/2015
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh
Kiểm toán quyết toán các hạng mục đã thực hiện giai đoạn sử dụng vốn NSNN 249,319 triệu đồng NSNN Chỉ định thầu rút gọn Từ tháng 01/2015
Tiểu dự án 2: Đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian – Nút giao tuyến tránh Thành phố Thanh Hóa và Đại lộ Lê Lợi thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Dốc Xây-TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 5.3: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC, lập dự toán hoàn trả mặt đường các tuyến được sử dụn 500 triệu đồng TPCP Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý I/2015
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa
Gói thầu số 12: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 498,9 triệu đồng NSNN Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý I/2015
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 1)
Gói thầu số 01: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước 335,634 tỷ đồng NSNN Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý II/2015
Gói thầu số 02: Cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng 17,138 tỷ đồng NSNN Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2015
Dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến đoạn Đắc Nông và Bình Phước
Gói thầu số 15: Tư vấn lập bản cam kết bảo vệ môi trường 223 triệu đồng TPCP Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý I/2015
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam tại lô đất D25 khu đô thị mới Cầu Giấy – Hà Nội
TVTK1: Tư vấn lập thiết kế, dự toán di dời và xây dựng trạm biến áp 189 triệu NSNN Chỉ định thầu Quý I/2015
XL1: Di dời, xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 3,8 tỷ đồng NSNN Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý I/2015
GSTC1: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 113 triệu đồng NSNN Chỉ định thầu Quý I/2015
Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (phần vốn WB)
Gói thầu số 14B1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km65+000 – Km99+500 17,33 triệu USD (tương đương 369,502 tỷ đồng) Khác Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - Không sơ tuyển theo hình thức đấu thầu Slice package của WB/01 túi hồ sơ Quý II/2015
Gói thầu số 14B2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km99+500 – Km139+204 16,66 triệu USD (tương đương 355,059 tỷ đồng) Khác Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - Không sơ tuyển theo hình thức đấu thầu Slice package của WB/01 túi hồ sơ Quý II/2015
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km 1589+300 – Km 1642+000 và Km 1692+000 – Km 1720+800, tỉnh Bình Thuận
Gói thầu số 26: Mở rộng các đoạn Km1599+700 - Km1602+000; Km1611+300 - Km1613+000; Km1631+300 - Km16 185 tỷ đồng TPCP Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, 02 túi hồ sơ Quý I/2015
Gói thầu số 27: Thi công các cầu: Vĩnh Hảo 1 (Km1601+650); Mương Cái (Km1611+410); Đại Hoà (Km1612+1 110 tỷ đồng TPCP Chỉ định thầu Quý I/2015
Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (phần vốn JICA)
Gói thầu số 14A1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km0+000 – Km32+600 16,546 triệu USD (tương đương 348,062 tỷ đồng) Khác Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - có sơ tuyển theo quy định của JICA/một túi hồ sơ Quý I/2015
Gói thầu số 14A2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km32+600 – Km65+000 16,118 triệu USD (tương đương 339,058 tỷ đồng) Khác Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - có sơ tuyển theo quy định của JICA/một túi hồ sơ Quý I/2015
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi (Km 0+00 – Km 51+200), tỉnh Cà Mau
Gói thầu số 45: Tư vấn xây dựng định mức 200 triệu đồng TPCP Chỉ định thầu Quý I/2015
Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2
BH3.13: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (03 hợp đồng xây lắp B3- 1,8 tỷ đồng TPCP Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn 1 túi hồ sơ Quý II/2015
Gói thầu B3.29: Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định phía huyện Mỹ L 97 tỷ đồng ODA Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015
Gói thầu B3.30: Xây dựng phần cầu chính cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (bao gồm: kết cấu nhị 161 tỷ đồng ODA Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015
Gói thầu B3.31: Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định phía Tp Nam Địn 126 tỷ đồng ODA Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015
dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động
Gói thầu số 14: Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. 7,2 tỷ đồng TPCP Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn, hai túi hồ sơ tháng 5/2015
Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn Km66 - Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) thuộc đoạn tránh ngập khi có thủy điện Sơn La (Tiểu dự án 1)
Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục xử lý các vị trí sụt, trượt đoạn qua khu vực thị xã Mường Lay 170 triệu đồng Khác Chỉ định thầu Quý II/2015