Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hơn 9.600 tỷ đồng đầu tư cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ tư, ngày 22/02/2023UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng.

Cắm cọc GPMB cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Theo đó, dự án được giao cho Sở GTVT tỉnh là chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu kết nối vào điểm cuối dự án thành phần 2 thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Điểm cuối kết nối vào điểm đầu dự án thành phần 4 thuộc huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Tổng chiều dài hơn 36km, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027.

Tuyến sẽ đi thẳng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cắt ngang QL61C (địa phận xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A). Sau đó, tiếp tục đi thẳng, giao với cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang rồi tiếp tục giao cắt với ĐT927. Điểm cuối kết nối với dự án thành phần 4 tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Trong tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ, chi phí GPMB hơn 1.600 tỷ, chi phí xây dựng gần 6.600 tỷ. Tổng diện tích đất thu hồi cho dự án khoảng 259,73ha.

Trong khuôn khổ dự án sẽ đầu tư 2 khu tái định cư để phục vụ nhu cầu tái định cư. Trong đó 1 khu trên địa bàn huyện Châu Thành A và 1 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp với kinh phí khoảng 220 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn trong chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở GTVT thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Lựa chọn nhà thầu để thực hiện triển khai dự án tuân thủ quy định trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, trên cơ sở hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB theo quy định. Và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan