Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hơn 2,5km cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long vướng mặt bằng
Thứ ba, ngày 28/08/2018Dự án Mai Dịch - Nam Thăng Long còn hơn 2,5 km mặt bằng chưa được tiếp nhận, bàn giao từ phía TP.Hà Nội.

Nhiều đoạn tuyến của dự án chưa được bàn giao mặt bằng với số lượng khoảng 2.551m dài

Ban QLDA Thăng Long (PMU Thăng Long - chủ đầu tư) cho biết, đến nay, dự án xây dựng đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long mới được tiếp nhận và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được 2.816m/5.367,7m dài (đạt 52,5%), còn 2.551m chưa được tiếp nhận, bàn giao từ phía TP.Hà Nội.

Cụ thể gói thầu số 1, nhà thầu đã tiếp nhận công địa để thi công từ mố A1 đến P22 và từ P29 đến P37 (31/61 trụ) với tổng chiều dài là 1.294/2.682,5m; gói thầu số 2 tiếp nhận công địa thi công của 36 trụ và nhánh Ramp B đầu cầu Thăng Long, tổng chiều dài 1.522/2.685,2m.

Về công tác triển khai thi công, đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, gói thầu số 1, nhà thầu đã hoàn thành công tác dựng rào chắn thi công đoạn P29 - P37 và P9 - P22, hoàn thành 60/406 cọc khoan nhồi đường kính 1.200mm, huy động một bãi đúc dầm, giá trị thi công thực tế đạt 29,5 tỷ đồng. Đối với gói thầu số 2, nhà thầu đã hoàn thành 88/458 cọc khoan nhồi đường kính 1.200mm, giá trị thực tế đạt 40 tỷ đồng.

Theo đại diện PMU Thăng Long, những khó khăn, vướng mắc hiện nay của dự án là công tác GPMB của địa phương còn chậm, dự án còn thiếu vốn đối ứng khoảng 90 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2018, gồm nợ thanh toán tạm ứng 21 tỷ đồng và thành toán dịch vụ tư vấn, xây lắp theo kê hoạch của nhà thầu khoảng 69 tỷ đồng.   

Được biết, dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có chiều dài 5,36km, tổng mức đầu tư khoảng 5.343 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được chia thành hai gói thầu thi công xây lắp. Trong đó, gói thầu số 1 - xây dựng đoạn Mai Dịch - Cổ Nhuế (Km 0+130 - Km 2+812,50) do Liên danh Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thi công, thời gian hoàn thành hợp đồng 28 tháng. Gói thầu số 2 - Xây dựng đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long (Km 2+812,50 - Km 5+497,72) do Liên danh Tokyu Construction Co., Ltd và Taisei Corporation thi công, thời gian hoàn thành hợp đồng 28 tháng.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan