Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hơn 2.000 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp QL57 qua tỉnh Bến Tre
Thứ hai, ngày 22/03/2021Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre góp phần mang lại nhiều lợi ích trong phát triển KT-XH.

Hiện trạng một đoạn tuyến QL57 qua địa bàn tỉnh Bến Tre (ảnh internet)

Tổng cục Đường bộ VN vừa trình Bộ GTVT phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre.

Theo đó, dự án đi qua địa phận huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú. Với chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 55 km. Điểm đầu huyện Mỏ Cày Nam tại Km48+955 - vị trí QL57 giao với tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày, QL60. Điểm cuối tại Km104+340,70 - Đồn biên phòng Khâu Băng. Bên cạnh đó, dự án cũng bổ sung 2 cầu của dự án QL.57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày gồm cầu Cầu Mương (Km6+529) và Kinh Ngang (Km47+176).

Cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng 2 làn xe theo quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/2013, thảm tăng cường mặt đường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.120 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó chi phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng, chi phí GPMB hơn 500 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 500 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí quản lý dự án và chi phí khác.

Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, Dự án sẽ được triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2021 đến năm 2024.

Đề cập sự cần thiết của dự án, Tổng cục Đường bộ cho biết, việc cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre giúp nâng cao năng lực thông hành và nhu cầu vận tải của khu vực, phù hợp với Quyết định số 356/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

"Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre góp phần mang lại hiệu quả phát triển về nhiều mặt kinh tế - xã hội như tạo thuận lợi đi lại và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, thuận lợi cho công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, tạo đà khuyến khích và phát triển giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong vùng. Đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế và văn hóa - xã hội trong khu vực", Tổng cục Đường bộ cho biết.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan