Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục QLXD & CL CTGT
Thứ ba, ngày 18/07/2017Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Lê Kim Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục QLXD & CL CTGT
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Phan Quang Hiển báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBKT Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Một số bài tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Đình Thiện - Trưởng phòng công trình Đường bộ 1 tham luận tại hội nghị
Đồng chí Lê Quyết Tiến - Trưởng phòng Pháp chế - Đấu thầu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Phùng Tiến Vinh - Trưởng phòng công trình Đường sắt - Hàng không tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Duy Thạch - Chi Cục trưởng Chi cục phía Nam tham luận tại hội nghị

 

Tin liên quan