Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5 (khóa XII)
Thứ tư, ngày 19/07/2017Ngày 19/7/2017, Cục QLXD & CL CTGT đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết TW5 (Khóa XII); Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X); Sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Lê Kim Thành báo cáo các Nghị quyết TW5 (Khóa XII)
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Phan Quang Hiển báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) và sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng

 

Tin liên quan